„Ühe rahva ja kultuuri saavad surematuks teha ainult kultuuriloojad” ( Marju Lauristin)


Tartu valla kultuurileht koondab kokku info meie vallas tegutsevate kultuurimajade, kultuuriloojate ja kultuurisündmuste kohta.