Saadjärve Loodusõpe tegutseb Tartu vallas, kauni Saadjärve kaldal ja järvel. Jahtklubi pakub aktiivse puhkuse veetmise võimalusi.

• Parvsaun

• Purjejaht Kreete

• Mootorpaadi ja kanuude laenutus

• Purjetamise koolitused, jääpurjetamine

• Tõukekelgu matkad, laenutus

• Loodusõppeprogrammid Saadjärvel

• Kalapüügi ja purjetamise võistlused, kalastusretked, purjeretked

• Suitsukala ja angerjasupp, toitlustamise korraldamine

Rohkem infot: Mart Toots 

E-mail  saadjarvepuhkus@gmail.com

Tel  56697615

www.saadjarvejahtklubi.ee 

https://www.facebook.com/saadjarve.jahtklubi