Kroonika

Mälestuste aed, kus minevik ja tänapäev põimuvad
 lugu
deks, mis elavad igavesti! 
Tagasivaade aastale 2023

Aasta 2023 oli täis mitmekesist tegevust. Jätkuvalt olid oluliseks osaks kaasava kultuurielu edendamisel kogukonnas rahvamaja ringide tegevused, mis võimaldasid inimestel jagada oma huvisid, saada oskusi ja teadmisi sellistes valdkondades nagu muusika, teater, tants ning aitasid säilitada kultuuripärandit ja koostööd kogukonnas. Rahvamajas käisid õhtuti koos segakoor, naisansambel, ladina-ameerika tantsuring, line-tantsuring, väikekandlering, Wiera teater, mille juurde kuulus ka lühemate palade e. skätšide õppimine ning estraadiring.

Aasta 2023 oli juubelite aasta. Maarja-Magdaleena segakoor tähistas koos rahvamaja kultuurikollektiividega oma 30ndat sünnipäeva. Osalejate tagasiside põhjal oli õhtu soe ja südamlik, pakkus häid emaotsioone ja tekitas kogukonna osana olemise tunde.

Aastal 2023 möödus 75 aastat ajast, mil kultuuritegevus koondus praegusesse kirikuhoonesse. Toimusid erinevad peoõhtud, traditsiooniks kujunenud sündmused, kino- ja teatrietendused, kontserdid. Üritustest tuli valikuid teha tantsuõhtute kahjuks ja seda just vajaliku tantsuruumi puudumise tõttu. Seevastu jätkuvalt huvipakkuvamad olid kontserdid. Väikene saal võimaldas tekitada tihedamat kontakti artistiga ja lasi publikul suurepäraselt   nautida esinemist. Maarja-Magdaleena rahvamaja 75 tegutsemisaastat jäid tähistama kaks külaliskontserti. Neist esimene kandis pealkirja „Lood ja laulud“ kus esinesid Mait ja Mia Trink ja teine ansambel „Laine“ kontsert „Muusika on rõõmu jaoks“ . Samuti igakuised peoõhtud, mida sisustasid erinevad ansamblid ja   artistid ning kohalikud kultuurikollektiivid.
 
Puhkealal toimusid juba traditsiooniks kujunenud suvepeod. Toimus neli suveüritust – jaanipidu, külapidu, suur suvepidu ja tantsupidu „Suvi kestab veel“.

2023. aasta lõpetas traditsiooniline jõulupidu.

--------------------------------------------------------------------

2023 a. Maarja-Magdaleena rahvamajas toimunud sündmused ja esinemised väljaspool rahvamaja

Jaanuarikuus toimus kolm sündmust, nendeks olid 03. jaanuaril   Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva tähistamine, lipu heiskamise ja küünalde asetamisega Vabadussambale Maarja-Magdaleena kalmistul. 21. jaanuaril oli Wiera teater kutsutud Tartusse Lodjakotta mängima näidendit „Pensionärid tööle“. 21. jaanuaril laulis Maarja-Magdaleena segakoor Talveöölaulupeol Viljandis.
Jaanuarikuus toimusid ka Maarja-Magdaleena rahvariides nukkude valmistamise koolituspäev ja kangastelgedel kudumise õppepäevad, mille korraldaks oli Maarja-Magdaleena Maarahva Selts.

Veebruarikuus oli mitu huvitavat ja kogukonda kaasahaaravat tegevust.

02. veebruaril tähistasime Tartu rahulepingu aastapäeva Vabadussamba juures Maarja-Magdaleena kalmistul. 04. veebruaril osalesime isetegevuslaste peol Tabivere rahvamajas, kus esinesid tantsurühm Maarja Chicas, juhendaja Regina Evert – Tammistu, naisansambel „ Tormilind“ ja Maarja-Magdaleena segakoor, mõlemat kollektiivi juhendab Liia Koorts. 11. veebruaril toimus kabeturniir, kus osales mängijaid mitmest maakonnast. Turniiri viis läbi Vello Soomets.
17. veebruaril tuli külla Alle - Saija Teatritalu näitetrupp lustaka etendusega „Naisevõtt“, mis teenis publikult suure aplausi.  
24. veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi 105ndat aastapäeva. Päikesetõusul heisati lipp. Toimus küünalde ja pärgade asetamine Vabadussambale Maarja-Magdaleena kalmistul. Kõlasid aupaugud. Rahvamajas oli kaetud kohvilaud. Esinesid Maarja-Magdaleena segakoor ja naisansambel. Eesti Vabariigi aastapäev on aasta aastalt toonud suuremal arvul kogukonda kokku ja loonud sellega võimaluse sündmuse ühiseks tähistamiseks.
Märtsikuu algas peoõhtuga, mis toimus 11. märtsil, kus mängis ansambel Lysille. Huvitavaid tantse esitas ja õpetas publikule külaline Kuubalt.
18. märtsil toimus teatriõhtu Maarja-Magdaleena Wiera teatrilt, kus mängiti kahe ja poole tunni pikkust näidendit „ Tühjad hällid“. Kohalik teater täitis saali rahvaga. 29. märtsil toimus Maarja-Magdaleena põhikooli õpilaste ja õpetajate kevadkontsert, mida olid tulnud kuulama ja vaatama nii koolipere, kui ka külarahvas.
Aprillikuu tegevused jäid rahvamajas tagasihoidlikumaks. Selles kuus toimusid kohaliku seltsi poolt korraldatavad üritused, milledeks olid väljasõit Ugala teatrisse, talgupäev "Teeme Ära",  Jüripäeva tähistamine matkaga ümber Saare järve .
Rahvamaja korraldas 15. aprillil tantsuõhtu ansambliga Special Pro. Mustkunstishow tõi rahva ette võrratu  Maiki.

Maikuu 20. mail toimus ansambel „Laine“ kontsert „Muusika on rõõmu jaoks“. Kogu kontserdi kestel täitus saal rõõmsate ja äratuntavate lauludega, mis viisid kuulajad armsatesse noorusaegadesse.
16. mail korraldasime Ööbikuööde Pärimusmatka „ Igal kivil oma lugu“ Lugusid rääkis matkajuht - teadur ja folklorist Mall Hiiemäe.
Maikuus toimus ka traditsiooniline kevadlaat, korraldajaks kohalik selts koostöös rahvamajaga.

Juunikuust said alguse suveüritused.
04. juunil toimus I  Pärimuspäev Maarja-Magdaleenas. Valmisid kangastelgedel kootud külanimedega vaibad.  10. juunil esietendus  Wiera teatrilt, kus esitusele tuli kaks näidendit-  O. Luts  „Kapsapea“ ja M. Oopkaup „Nunnad“.
23. juunil korraldasime jaanipeo ansambliga Epitsenter. Maarja-Magdaleena puhkeala on juba looduse poolt kaunilt kujundatud ja kogukonna poolt hoolitsetud ala, mis on pidude pidamiseks loodud. Kui just ilmataat alt ei vea, jätkub siia alati ka külastajaid. 8. juulil korraldasime Otslava külaplatsil kontserdi   „Mis värvi on armastus“ .  Laulis Siiri Känd. 14. juulil  toimus Suur Suvepidu Maarja-Magdaleena vabaõhulaval ansambliga Härra Kuu. Tantsuvaheaegu sisustas tuleshow, mis oli hüpnootiline tantsuleekide mäng ja jutustas lugusid tule ja kirguse keeles. 
23. juulil osales Maarja-Magdaleena segakoor WRC Ralli lõpetamise üritusel. 05. augustil toimus tantsuõhtu Maarja-Magdaleena puhkealal. Esinesid Mait ja Mikko Maltis. Kontsertosas laulis Siiri Känd. 27. juunil esines Maarjakannel Tabiveres.
19. augustil esines Maarja-Magdaleena segakoor Vaba Rahva Laulul Saaremaal.

Septembrikuus  algasid sügishooaja üritused.
09. septembril käis Maarja-Magdaleena estraadiring esinemas Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses etendusega „Nunnad“. 10. septembril toimus Maarja-Magdaleena rahvamajas vanavanematele pühendatud kontsert „Lood ja laulud“ Esinesid Mia ja Mait Trink. 29. septembril esinesid Maarja-Magdaleena estraadiring ja väikekendle ansambel Maarjakannel Pala kultuurimajas etendusega „Nunnad“.

Oktoobrikuu algas sügislaadaga, mis toimus 07. oktoobril ja mille korraldajaks oli kohalik selts koostöös kohaliku kogukonna eestvedajate ja rahvamajaga.
18. oktoobril viisime läbi Seiklusmängu Rahvamajade päevade ja  kultuurinädala raames, koostöös Maarja-Magdaleena põhikooli 7-9 klassi õpilastega.
21. oktoobril toimus peoõhtu ansambliga SuperStereo. Kaasa tegi showtantsurühm „Nõtked ja karvased“. 29.oktoobril  esinesid Wiera teater ja väikekandle ansambel Maarjakannel etendusega „Nunnad“ Saare rahvamajas Kääpal.

Novembrikuu
22. novembril   olid külla kutsutud Wiera teater ja Maarjakannel Tabivere rahvamajja etendusega „Nunnad“. 25. novembril toimus Maarja-Magdaleena segakoor-30 juubeliüritus. Esinesid rahvamaja isetegevuskollektiivid ja kontserdi andis segakoor.

Detsembrikuu
03. detsembril toimus 1 advendi tähistamine. Kirikus esines Maarja-Magdaleena segakoor. Rahvamajas andsid kontserdi Reine ja Jaana Koppel.
09. detsembril oli tantsurühm Maarja  Chicas kutsutud esinema Kõrvekülla, memme-taadi jõulupeole. 10. detsembril toimus Jõululaat Maarja-Magdaleenas kus esines kandlemees Sander ja toimus Jõuluehete viltimise töötuba. 14. detsembril toimus ansambli Maarjakannel kontsert Laeva kultuurimajas.
15. detsembril korraldati koduste laste jõulupidu. 
26. detsembril lõpetas aasta peod traditsiooniline jõulupidu, mis sai alguse juba  1993ndast aastast. Peol esinesid Maarja-Magdaleena segakoor ja väikekandle ansambel Maarjakannel ning tantsuks mängisid Sirje ja Rein Kurg. Õhtut külastas ka jõuluvana. 

**********************************************************
See oli väike 

   MÄLESTUSTE SÄDE, MIS VALGUSTAS MINEVIKKU !