Laeva Kultuurimaja

Laeva Kultuurimaja on kvaliteetset kultuuri väärtustav kultuurisõlm, kus kohtuvad entusiasm ja loovus.

Kultuurimaja tegevuse eesmärgiks on Laeva piirkonna elanike kultuuriline teenindamine, arendavateks tegevusteks tingimuste loomine ning vaba aja veetmise võimaluste pakkumine nii kultuuri kui ka meelelahutuse vallas igas eas inimesele.

Eesmärkidest tulenevalt on kultuurimaja põhiülesanneteks eesti rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, haridus- ja kultuuriürituse korraldamine, näituste korraldamine ja professionaalse kunsti vahendamine ning kinoalase tegevuse korraldamine.

Kultuurimaja on multifunktsionaalne. Kultuurimaja saal mahutab lahedalt 100 mugavat teatritooli või banketilaudu ja -toole kuni 60 inimesele. Kultuurimaja ruumid on erinevate huvitegevuste (liikumine, muusika, teatrikunst jne) läbiviimiseks.

Meie väärtused:

Kultuurimajas on kunsti ja kultuuri tegemine ja tarbimine kättesaadav kõigile inimestele.

Laeva Kultuurimaja on eelkõige pika ajaloo ja traditsioonidega kogukonnakeskus.

Kultuurimaja töökorraldus põhineb usaldusel ja kaasamisel.