TeatedLaeva mälumäng alustab hooaega 28. septembril kell 19:00 Laeva Kultuurimajas
Mälumäng toimub 4-etapilisena iga kuu viimasel teisipäeval (v.a. detsembris)
Kuni 5-liikmeliste võistkondade registreerimine 24. sep
tembrini kultuurimajas või kultuur@laeva.ee
Laeva mustlastantsurühm Tseritsa (Koiduvalgus) alustab oma uut hooaega juba 15. septembril kell 18.00
Ja ikka Laeva kultuurimaja saalis
Loomulikult on oodatud tantsima kõik tantsuhuvilised, nii noored kui nooremeelsed.
Huviring on tasuta!