Elamustänav

Tartu vald kuulutas aasta alguses välja ideevõistluse Ermi tänava ja sellega seotud ruumi projekteerimiseks. Hanke eesmärgiks oli leida ideelahendus, mille põhjal hakata projekteerima ja ehitama Ermi tänavat ümber kaasaegseks linnatänavaks, piirkonna peatänavaks.  

Ermi tänav asub Tartu vallas Tila külas Raadi endise sõjaväelennuvälja territooriumil. Tänav on endise sõjaväelennuvälja ruleerimisrada, mis ühendab uut ja vana lennurada. Võistluse eesmärgiks oli leida arhitektuuriliselt, ruumiplaneeringult ja funktsionaalsuselt parim lahendus piirkonna tulevasele kesktänavale. Raadi piirkonna areng on olulisel määral suurendanud Ermi tänava kasutamise intensiivsust.

„Võistluse lähteülesanne oli kontekstist tulenevalt ambivalentne: ühelt poolt militaarlennuvälja superstruktuure säilitav, kuid teisalt maksimaalselt inimmõõtmeline, funktsionaalne ja ka teostatav linnaruum," kirjeldas võistluse põhifookust Tartu vallavanem Jarno Laur.  

Ideevõistluse teise vooru valiti portfooliote alusel kolm pakkujat, kes esitasid žüriile oma  kavandid.  

Võistlustöö „ERMi elamustänav" osutus žürii otsusel kõige sobivamaks ruumikäsitluseks. Žürii hinnangul on tegemist kõige põhjalikuma ja efektsema tööga, kus on ka kõige suurema pieteediga lähenetud juba olemasolevale lennuvälja keskkonnale.  

„Esitatud disainikontseptsioon on tabanud ära lennuraja olemuse, mis pole pelgalt ainult lennukoridor. Töö on väikeses skaalas väga paindlik, mille juures on nutikas tööriistakast, kus omakorda on ka veel mänguruumi piisavalt. Lennuradade kõrvale loodav uus tänav toob aga tegelikult väga hästi esile olemasolevad ruleerimisraja ning mis kõige olulisem, säilitab selle. Sellise lahenduse läbi eksponeeritavate lennuradadega ja ERMi peahoonega on kõigil huvilistel võimalik vaatetornidest tutvuda nö lennukõrgusel," võttis võidutöö plussid kokku vallaarhitekt Egle Nõmmoja.

Ideekavandi taga on maastikuarhitektuuri ettevõte Tajuruum OÜ ja arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks.