Veesilmad


Raadi kruusakarjääri korrastamise projekti kohaselt rajati neli tiiki sügavusega 1,75 m. Tiik 1 rajati olemasoleva veekogu osalise süvendamise teel ja antud tiik on kasutatav avaliku tuletõrjeveevõtu kohana. Tiik 2 rajati olemasoleva veekogu süvendamise ja suurendamise teel ning tiigi teepoolse nõlva harjale paigaldati suured kivid. Tiik 3 rajati liigniiske koha süvendamise teel ja teistest tiikidest eemal paiknev tiik 4 rajati samuti liigniiske koha süvendamise teel.

Kõik neli tiiki on kahepaiksete elupaigad ja kõik Eesti 11 kahepaikse liiki on looduskaitse all. Hariliku kärnkonna, rohukonna, rabakonna ja tähnikvesiliku kõige eelistatum sihtveekogu on Majoraadi pargi suurim veekogu. Enim leidus Majoraadi pargi tiigi ümbruses ja tiikides kärnkonni ja rohukonni. Inimene saab konnasid aitasid sellega, et seisab hea selle eest, et konni oleks võimalikult palju. Näiteks tuleks vältida taimemürkide kasutamist, luua konnadele varjepaiku (puunotid, oksahunnikuid) või jätta osaliselt murupind niitmata, et konnad saaksid varjuda ja rahulikult süüa otsida. Kui aias on konnadele sobilik kudemistiik, tuleb kindlasti vältida sinna kalade asustamist, sest kalad söövad sageli kahepaiksete kudu ja kullesed ära.