Raadi alev

4. juulist 2022 on Tartu vallas endiselt kokku 77 asustusüksust. Ent varasema 6 aleviku ja 71 küla asemel on nüüd 1 alev (Raadi), 6 alevikku (Kõrveküla, Lähte, Tabivere, Vahi, Vasula, Äksi) ja 70 küla. Nimede eksitava sarnasuse tõttu liideti Vahi küla Lilu ja Otslava küladega.

22.02.2018 algatas Tartu vallavolikogu Tartu valla asustusjaotuse muutmise. Protsess võeti ette selleks, et korrastada valla külade ja alevike piire seadusele vastavaks nihutades neid maareformi käigus moodustunud kinnistute piiridele ja selgete maastikuobjektidele nagu kraavid, jõed, teed. Valdav osa Tartu valla asustusüksustest sellise korrigeerimise ka läbis. Enamasti õnnestus nihutada lahkmejoont selliselt, et kogu katastriüksus mahub nüüd ühte külla ning külade piirid on selgemini jälgitavad nii kaardil kui maastikul.

Töö käigus selgus aga soov ja vajadus võtta ette ka suuremaid muudatusi. Nii otsustati Jõhvi ja Jõgeva maanteest Raadi poole jäävast Vahi aleviku ja Tila küla piirkonnast moodustada Raadi alev. Raadi alev on oma ligikaudu 3000 elanikuga valla suurim asutusüksus.  Kõrveküla lähialadel elavate inimeste soovil laiendati Kõrveküla alevikku. Samuti suurenes Äksi aleviku territoorium Äksi kiriku ja selle lähiümbruse võrra. Suuremaid muudatusi toimus veel Vedu ja Kobratu küla vahelisel piiril.

Uued asustusüksused ja asustusüksuste lahkmejooned kinnitati Riigihalduse ministri 27.06.2022 määrusega nr 30 ning see määrus jõustus 04. juulil 2022.

Asustusüksuste lahkmejoonte muutmine ning Raadi aleviku moodustumine toovad kaasa jätkuva töö maaüksuste ja ehitiste aadresside muutmisel. Olemasoleva info kohaselt muutub aadressides ainult asutusüksuse osa. Kindlasti nõuab see ka elanikelt ümberharjumist, kuid loodetavasti kõik sujub.

Täpsemat infot saab Tartu valla kodulehelt: https://tartuvald.ee/lahkmejooned